Voorbeeld zicht Diabethische Retinopathie

Projecten

Gerealiseerde projecten en activiteiten

Sinds de oprichting van Stichting Zicht in Zicht hebben wij diverse activiteiten ontplooid, o.a.:

 

 • Publicatie van’ Geleidehon Yoko’, een ervaringsverhaal geschreven door Annemiek van Munster (2020).
 • Publicatie van ‘+23, Een revalidatieproces in beeld’, een ervaringsverhaal geschreven door Annemiek van Munster (2010).
 •  Publicatie van ‘Expeditie Ribbelroute – slechtziendheid in het dagelijks leven, het vervolg op ‘+23’, geschreven door Annemiek van Munster (2013).

 

 • Diverse presentaties over slechtziendheid voor scholen, slechtziendenorganisaties, hulpverlener, hulpmiddelenleveranciers en andere belanghebbenden.

 

 • Het geven van ervaringsworkshops rond slechtziendheid voor scholen, slechtziendenorganisaties, hulpverleners, hulpmiddelen leveranciers en andere belanghebbenden.

 

 • Het geven van op maat gemaakte en interactieve workshops/trainingen voor collega’s, studenten, leden van verenigingen etc. waarin tools aangeboden worden om beter om te gaan met verandering, om inzicht te geven in het eigen handelen, om verbinding te creëren en om professionele en persoonlijke groei te bevorderen. Ook hierbij vormt zien, beperkt zien en niet zien, zowel letterlijk als figuurlijk, de rode draad.

 

 • Diverse optredens in landelijke en regionale media, zowel in print, op tv en online, waarbij op speelse en toegankelijke manier voorlichting wordt gegeven over slechtziendheid.

 

 • Een uitgebreide campagne op social media in de vorm van blogs en vlogs ter bevordering van begrip rond slechtziendheid.

 

 • Het zichtbaar maken van slechtzienden en slechtziendheid in diverse sportieve en culturele projecten, zoals onze deelname aan Samenloop voor Hoop, ten bate van het KWF, diverse wandelevenementen en binnen de wintersport.

 

 • Een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming en uitvoering van The Ethiopia Vip Xperience waarbij enkele slechtziende jongeren projecten voor blinden en slechtzienden bezochten in Ethiopie in 2014. 
Cover +23
Cover Expeditie Ribbelroute
Cover van het boek Geleidehond Yoko

Toekomstige projecten en activiteiten

 

 

 • Het voortzetten van presentaties en ervaringsworkshops over slechtziendheid voor scholen, slechtziendenorganisaties zoals Bartimeus en Visio, hulpverleners, hulpmiddelen leveranciers. 


 • Het voortzetten van diverse optredens in landelijke en regionale media, zowel in print, op tv en online.

 

 • Het voortzetten van de social media-campagne om begrip voor slechtziendheid te bevorderen door o.a.het aanzetten tot het delen van ervaringsverhalen door slechtzienden.

 

Meer bekendheid en begrip voor slechtziendheid